UW WINKELWAGEN
Nog geen artikelen

Kinderlamp kopen zonder risico

ZOEKEN

Korting op kinderlampen

Home » Algemene Voorwaarden / Privacy

ALGEMENE VOORWAARDEN / PRIVACY
<DIV ALIGN="left">ALGEMENE VOORWAARDEN / PRIVACY</DIV>
 
Deze algemene voorwaarden zijn toepasselijk bij bestelling via de site van Leuke-kinderlamp.nl

Toepasselijkheid
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen en diensten van Leuke-kinderlamp.nl bij de uitvoering van opdrachten die niet afkomstig zijn van zakelijke klanten of bedrijven. Afwijkende en of aanvullende overeenkomsten moeten uitdrukkelijk schriftelijk zijn bevestigd door Leuke-kinderlamp.nl dit geldt ook wanneer wordt afgezien van de eis tot schriftelijke bevestiging.

Aanbiedingen
Alle aanbiedingen op Leuke-kinderlamp.nl zijn geheel vrijblijvend en geschieden onder voorbehoud van de beschikbaarheid van de bestelde producten.

Prijzen
Alle Prijzen op Leuke-kinderlamp.nl zijn in euros, inclusief BTW. Prijzen zijn exclusief eventuele transportkosten. Prijswijzigingen buiten ons om opgelegd, worden aan u doorberekend. Leuke-kinderlamp.nl is niet gebonden aan haar aanbod indien sprake is van druk-, zet- of programmeerfouten in haar catalogi, mailings of op de Website.

Levering
De op Leuke-kinderlamp.nl aangegeven prijzen zijn exclusief bezorging aan huis. De aflevering van de door u bestelde producten gebeurt via een door ons geregelde transporteur. De verzendkosten die wij in rekening brengen vindt u op de pagina: Verzending en betaling.

Betaling
Bestellingen bij Leuke-kinderlamp.nl dienen vooraf per bank betaald te worden of onder rembours aan de medewerker van het postbedrijf tenzij anders overeenkomen. Bij betaling vooraf per bank kunnen orders pas in gang zetten als de betaling binnen is, tenzij anders overeengekomen.

Levertijd
De gemiddelde levertijd op onze producten is normaal gesproken 1-5 werkdagen. Kan door omstandigheden niet binnen de overeengekomen levertijd geleverd worden dan zal Leuke-kinderlamp.nl u hier tijdig van op de hoogte brengen. Op dat moment kunt u de overeenkomst ontbinden of een nieuwe levertijd overeenkomen. Uiteraard proberen wij zo kort mogelijke levertijden te hanteren. Leuke-kinderlamp.nl kan niet aansprakelijk gesteld worden voor kosten voortkomend uit het feit dat bestelde goederen niet op de gewenste/aangegeven leverdatum geleverd worden.

Afbeeldingen en specificaties
Alle afbeeldingen, tekeningen, kleuren etc. gelden slechts bij benadering. Afwijkingen van de werkelijkheid kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding. Er wordt veel zorg besteed aan het verstrekken van actuele en correcte informatie. Wij kunnen echter niet verantwoordelijk worden gehouden voor onjuiste of verouderde informatie of eventuele fouten.

Zichttermijn
Voor alle producten geldt dat zij, na overleg met ons, binnen 30 dagen na aankoop door u kunnen worden teruggezonden naar ons. De producten dienen ongebruikt te blijven en in de staat van aankoop te verkeren (originele en onbeschadigde verpakking). In zo’n situatie kunnen wij uitsluitend de aankoopprijs van het betreffende product vergoeden. Reeds betaalde bedragen worden binnen 14 dagen terug betaald, minus eventuele porto- en administratiekosten. Voor zakelijke aankopen is deze regeling niet van toepassing.

Aansprakelijkheid
Wij zijn niet aansprakelijk voor schade ontstaan door het op onjuiste en/of onveilige manier gebruiken van het door ons geleverde. Wij zijn maximaal aansprakelijk voor het aankoopbedrag van de door ons geleverde producten. De aansprakelijkheid tijdens het transport is voor rekening van Leuke-kinderlamp.nl en vervalt op het moment van aflevering aan u.

Garantie
Op al onze producten is de normale fabrieksgarantie van toepassing. In geval van een probleem zullen wij in overleg met u de servicedienst van de fabrikant inschakelen.

Wijzigingen voorbehouden
Technische wijzigingen, maatwijzigingen, modelwijzigingen, kleurafwijkingen, prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden.

Privacy

Algemeen
Leuke-kinderlamp.nl respecteert de privacy van alle gebruikers van de site en zorgt dat al uw persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld. Wanneer u onze site bezoekt worden verschillende gegevens verzameld teneinde u een optimale dienstverlening te kunnen bieden.
In deze Privacy Statement wordt precies uitgelegd welke gegevens worden verwerkt, wat er met uw gegevens wordt gedaan en welke rechten u heeft.

Welke gegevens worden door Leuke-kinderlamp.nl verwerkt?
De gegevens die door Leuke-kinderlamp.nl worden verwerkt bestaan uit twee categorieën. Enerzijds zijn dit gegevens die u zelf invult op het invulscherm indien u een bestelling via de site doet. Deze gegevens betreffen uw identiteit (zoals naam, adres, e-mail etc.) en gegevens die in verband staan met het door uw gekozen betaalmiddel. Anderzijds zijn dit de zogenaamde verkeersgegevens van de bezoekers van de site. Zo wordt het IP adres van uw computer geregistreerd. Tevens wordt naar uw surfgedrag gekeken op de site van Leuke-kinderlamp.nl.

Wat doet Leuke-kinderlamp.nl met uw gegevens?
Het doel van het verwerken van de gegevens is:
- het verwerken van uw bestelling, de betaling daarvan en de bezorging op het juiste afleveradres;
- het bevorderen van de gebruiksvriendelijkheid van de site;
- het kunnen doen van (gepersonaliseerde) aanbiedingen en acties of het verstrekken van voor u relevante informatie of nieuwsbulletins.
De persoonsgegevens worden alleen voor bovengestelde doelen verwerkt.

Wie hebben toegang tot de gegevens?
Toegang tot deze gegevens hebben uitsluitend die personen die hiertoe door de directie van Leuke-kinderlamp.nl zijn aangewezen binnen het kader van de hun opgedragen taken.

Links
De site van Leuke-kinderlamp.nl kan advertenties van derden of koppelingen naar andere sites bevatten. Op het privacy beleid van deze derden of hun sites heeft Leuke-kinderlamp.nl geen invloed en is daarvoor niet verantwoordelijk.

Uw rechten
U kunt altijd aan Leuke-kinderlamp.nl vragen welke gegevens over u worden verwerkt. Hiertoe kunt u een e-mail sturen. Ook kunt u per e-mail aan Leuke-kinderlamp.nl vragen verbeteringen, aanvullingen of andere correcties aan te brengen, die Leuke-kinderlamp.nl zo spoedig mogelijk zal verwerken.

Beveiliging
Leuke-kinderlamp.nl hanteert een beveiligingsniveau dat passend is bij de aard van de te beschermen gegevens.

ga verder

© Leuke-Kinderlamp.nl: Specialist in kinderlamp, babylamp en kinderkamer lamp

kinderlamp, nachtlampje & kinderlampen